header gerard nieuw

Onder de Regenboog
regenboogornament watermerkAls Protestantse Gemeente willen we onszelf laten zien als een veelkleurige gemeenschap onder de regenboog. Het regenboogornament in Op de Helte symboliseert dit; daarom beelden wij het af in de header van onze website.
Het ornament is een ontwerp van Anne Jongsma en kunstenaar Marjo Többen heeft het uitgewerkt tot een prachtig veelkleurig kunstwerk in glas.

Doopschaal copyrightGraag willen we hierbij vermelden dat Marjo voor de vernieuwde Catharinakerk een prachtige doopschaal heeft ontworpen en gemaakt. Ook dit kunstwerk is van glas met de kleuren van de regenboog, zodat het één geheel vormt met het regenboogornament. Tijdens de officiële heropening op 19 februari 2017 is de doopschaal ingewijd, (1) Onder de Regenboog

De regenboog is het symbool van Gods verbondenheid met mensen en met de aarde. Als teken van belofte en vriendschap. Als teken van hoop.
Zeven kleuren: als het ware één voor iedere dag. Immers het alledaagse leven kent veel kleuren: lichte en vrolijke in de blijde momenten, donkere en minder stralende bij tegenslag en verdriet. Zo is het leven: licht en donker.
Wij zien drie regenbogen. Ze wijzen ons op de veelkleurigheid van de Eeuwige God zelf, de veelkleurigheid van Jezus en de veelkleurigheid van de Heilige Geest.
Het geheel oogt als een cirkel met een open vlak, dat ons uitnodigt om het te vullen met onze eigen veelkleurigheid. De drie bogen worden bijeengehouden door een kruis, dat ons ook wijst op de verbondenheid met de Eeuwige en met de veelkleurige wereld om ons heen.
Het kunstwerk werpt op de wand een veelkleurige schaduw en is er onlosmakelijk mee verbonden.
Uiteindelijk vormt zich van al deze kleuren wit licht. Wij zijn geroepen om lichtbrengers te zijn in het Licht van Gods liefde.

Met dank aan ds. Bart Elbert

(2) Symboliek van het kunstwerk
Dit kunstwerk staat symbool voor de Heilige Drie-eenheid:
God de Vader
God de Zoon
God de Heilige Geest
De Regenboog staat voor de verbinding tussen het Goddelijke en de aardse wereld.
De veelkleurigheid van de Regenboog omvat de veelkleurigheid van de menselijke emotie. Ieder leven kent voorspoed, vreugde en blijdschap, maar ook tegenslag en verdriet.
De zeven kleuren van de Regenboog vormen samen wit, een stralend wit, Het Licht.
Aan het einde van ons levenspad op aarde wacht ons een wedergeboorte in Het Licht.

Marjo Többen