header gerard nieuw

Doopvont

In de kerk waren slechts enkele sporen achtergebleven van de oude eredienst, waaronder de grote doopvont van Bentheimer zandsteen. De versiering bestaat uit twee ineengestrengelde kabels op de achtkantige kuip met dop de acht hoekpunten een verticale verdikking, van de kabel tot de onderkant van de kuip. De zuil is geheel versierd met schuine, evenwijdige richels en het voetstuk is uiterst dun, vergeleken met andere romaanse vonten.
De doopvont “met het voetstuk hoog 13 palm, het voetstuk breed 9 palm en de kom 11 palm”, daterend uit de 15e eeuw.
Avondmaalsbeker
Avondmaalsbekers
Na de Reformatie spoorde de provinciale Synode de kerken aan om de overgang naar de nieuwe godsdienst krachtdadig aan te pakken. Zo werd in 1651 een mooie zilveren avondmaalsbeker gekocht. Deze draagt als opschrift: “dit is de ROOWOLMER KERCKE BEECKER. Anno 1651.”
De linker beker is een copie, gemaakt in de 20e eeuw, omdat de oude beker lek was. Ook het zilveren blad is van later datum.