header gerard nieuw

De stichting van de St. Jacobskerk
De kerk van Roderwolde was sinds de oprichting een zelfstandige, bisschoppelijke eigenkerk, dat wil zeggen dat de bisschop de kerk uit eigen middelen heeft gesticht. De kerk was gewijd aan Sint Jacob, de apostel. De keuze van deze beschermheilige bevestigt de hoge ouderdom van de kerk: na de 12e eeuw werden weinig kerken meer gewijd aan St. Jacob of andere apostelen.
Vermoedelijk dateert het eerste kerkje van Roderwolde uit de tweede helft van de elfde eeuw. Het was van hout gebouwd, zoals dat in deze streken vaker het geval was. Baksteenbouw werd pas in de 13e eeuw ontwikkeld en tufsteen, zoals dat bij andere kerken wel werd gebruikt, is in Roderwolde nooit gevonden. Ongetwijfeld hebben de monniken uit Aduard een belangrijke rol gespeeld bij de bouw. De kerk was gebouwd in de romaanse stijl en was dus ten tijde van de afbraak in 1830 vele honderden jaren oud.
Het is zeker dat de kerk die wij kennen gebouwd was van kloostermoppen, gebakken van klei uit de directe omgeving. In de Kleibosch te Foxwolde lag een dikke laag potklei dicht aan de oppervlakte. Ook aan turf en hout, de brandstoffen nodig voor het bakken van de stenen, was in deze streek geen gebrek.


In 2002 is door een groepje enthousiaste Rowolmers een oppervlakkig onderzoek verricht naar de fundamenten van de oude kerk. Deze liggen nog steeds ongeschonden omstreeks 50 cm. onder het maaiveld, waardoor de exacte ligging van de kerk midden op het kerkhof gemakkelijk valt te traceren. Op deze opname laat het rode lint de omtrek van de kerk zien, gericht naar het oosten.