N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien

Orde van dienst voor Zondag 21 juli 2019 in Op de Helte aanvang 9.30 uur 

Voorganger: ds. Sijbrand van Dijk
Organist: Gerhard Duursema

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 276

Bemoediging

Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:      Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:  en die niet loslaat het werk van Zijn hand Amen.

Drempelgebed

Gemeente gaat zitten

Zingen Ps./Lied 139 : allen 1, lage stemmen 2,hoge stemmen 7 allen 8

Kyriëgebed

Zingen Kyrië nr. 3

Zingen: Lied 146c : 1, 3 en 7

RONDOM HET WOORD

Om er in te komen

Groet

Zingen een aantal keer Lied 833

Gebed om de Heilige Geest

Eerste lezing : 1 Samuel 1 : 1 - 20  

Dit is het Woord van God

Wij danken God                                                                    

Zingen: Lied 841 : 1, 2

Tweede lezing: Lucas 10: 38 - 42 

Hoor! Het levende Woord voor ons!

Lof zij aan Christus Amen                                   

Zingen: Lied 841 : 3 en 4

Overdenking

Orgelspel
Zingen:  Lied 673

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede afgesloten met Onze Vader 

Gaven

Collecte

Tijdens de collecte speelt de video; Ik wou dt ik jou was, van Veldhuis en Kemper

Slotlied: Lied 868 : 1, 2, 3

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegenbede

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen in de zomervakantie 2019>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid