Liturgie kerkdiensten

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 18 nov. 2018 IN Op de Helte
AANVANG 10.00 UUR

(Een link naar een boekje met de volledige orde van dienst zullen we, indien van toepassing,
in deze regel vermelden) 

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen  

Dienst met Avondmaal

m.m.v. Roder Mannenkoor o.l.v. Hans Eijsink 

Voorganger: ds. Walter Meijles
Organist: Erwin Wiersinga
Pianiste: Lieneke Meerman

Vooraf zingt het mannenkoor 2 liederen: Down by the riverside en Lord I'm coming home

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 314 : 1, 2 en 3

Bemoediging

Drempelgebed  nr. 2

Kyrië gebed responsie nr. 2

Loflied: Lied/Psalm 67a : 1 a, 2 m, 3v., 4a

Inleiding thema

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed

Lezing N.T.: Marcus 12 : 38 - 44

Zingen: Lied 1001 : 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Het mannenkoor zingt: Hallelujah van Leonard Cohen

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Gaven

Collecte

Tijdens de collecte zingt het Mannenkoor: Hambani Kahle (Het licht zal de nacht verhelderen) - een spiritual uit Zuid- Afrika

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging (diaken)

Tafelgebed

Mannenkoor zingt: Deutsche Messe, zum Credo, Schubert

Instellingswoorden

Zingen: Lied 395 : 1 en 2

Voorgebed afgesloten met Onze Vader, Vredegroet

Delen van Brood en Wijn

ondertussen zingt het mannenkoor: Tebe pojem en Kol Slawjen

Dankgebed

WEGZENDING EN ZEGEN

Het mannenkoor zingt: Deutsche Messe, Zum Schlussgesang, Schubert

Zegenbede

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid