De Gemeente

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 2500 leden en drie kerken: De Catharinakerk, Jacobskerk Roderwolde en Kerkeklijk Centrum Op de Helte. Op 28 augustus 2009 is het tot een fusie gekomen tussen de drie kerken.
I.v.m. vertrek van ds. Bart Elbert op 9 september 2018, draagt een team van (tijdelijk) 2 pastores zorg voor het pastoraal werk, de erediensten en alle bijkomende werkzaamheden. 
Wij zijn één van de ruim 1800 plaatselijke gemeenten, die lid zijn van De Protestantse Kerk in Nederland, die ontstond op 1 mei 2004 als resultaat van de vereniging van drie kerken.
Dit komt ook tot uitdrukking in de regenboogkleuren die in alle kerken worden gebruikt: Zie uitleg regenboogornament>>>
De Protestantse Kerk staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld om ons heen.

Doelstelling

In de federatieovereenkomst van de Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde, getekend op 17 september 2000, is de doelstelling van de samenwerking verwoord als "de vorming van één pluriforme geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving". Vanaf de fusie op 28 augustus 2009 gaan we samen verder als Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde.

Missie

De Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde heeft in haar beleidsplan 2014-2018 de volgende missie vastgesteld:
"Als protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde willen wij present zijn in de samenleving.
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin ontmoeting met God en met elkaar centraal staat. Wij willen leven vanuit het verlangen het verhaal van God te verbinden met de levensverhalen van mensen".

Waar staan wij voor?

Onze Protestantse Kerk is een Christelijke kerk en wil gastvrij zijn voor iedereen, ongeacht afkomst of aard. Zij probeert op veel manieren het evangelie van Jezus door te geven o.a.:
→ Op zondag in de erediensten
→ D.m.v. bijeenkomsten voor wijkgenoten
→ Op gespreksbijeenkomsten
→ Tijdens themawandel- en voettochten
→ In geloofsbeleving d.m.v. muziek
Zo hopen wij dat het geloof in ons dagelijks leven zichtbaar zal zijn en doorgegeven zal worden, zodat onze protestantse gemeente een “rots in de branding” mag zijn voor de leden en voor iedereen die behoefte heeft aan rust en bezinning en aan een inspirerende boodschap

Geloven

WegwijzerWat doe je als je 'gelooft'? En wat is 'geloven'? Waarschijnlijk zijn er evenveel antwoorden op deze vraag als er mensen zijn die geloven.
Voor de één is geloven in de bijbel lezen en bidden, voor de ander naar de kerk gaan en zingen. Weer een ander zal zijn of haar geloof uiten door goede dingen te doen en goede doelen te ondersteunen.
Geloven is een manier van mens-zijn. Je doet niet alleen aan geloven, je bent gelovig.

Zie verder de landelijke website www.pkn.nl

 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid