Columns "Stap voor stap door de dienst" van Ds. Elbert zie>>>

De opdracht van de Taakgroep Vieren
De Taakgroep Vieren is door de kerkenraad ingesteld om zich te bezinnen op vorm en inhoud van de erediensten. Er wordt meestal vijf keer per jaar vergaderd. 

De groep bestaat uit:

  •  de pastores
  •  de cantrix
  •  een vertegenwoordiger van de organisten
  •  vertegenwoordigers uit kerkenraad, diaconie, de cantorij en de lectorengroep
  •  gemeenteleden
  •  lid van de werkgroep Oecumenische Vespers

- E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Bezinning en uitwerking

De bezinning in de Taakgroep Vieren wordt inhoudelijk en praktisch uitgewerkt in de voorbereiding van de vieringen. Voorts in het doen van voorstellen aan de kerkenraad.
Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het opstellen van de Orde van Dienst, die nu al weer een vijftal jaren in gebruik is. Zie “Stap voor stap...”
Het beleidsplan Kerkmuziek (van 2005) is mede bepalend voor de invulling van de muziek in de liturgie: gemeentezang, orgelspel en medewerking van de cantorijen, staan hoog op de agenda.

Pluriformiteit

De taakgroep heeft de intentie de pluriformiteit van de gemeente te weerspiegelen in de liturgie. Om die reden heeft zij oor en oog voor de verwachtingen, ideeën en wensen van gemeenteleden. Naast de traditionele vormen van vieren is er ruimte voor vernieuwing en experiment.
Zo zijn er ondermeer thematische diensten, IkZieJouVieringen, Hinszdiensten, cantatediensten, krabbelvieringen en stiltevieringen.

Lectoren

De lezingen uit de Schrift vormen een belangrijk liturgisch moment in de eredienst.
Iedere zondag verzorgt een lector de schriftlezing uit de kanselbijbel. Een lector is een bemiddelaar tussen de schrijver van de tekst en de hoorder.

Heilig Avondmaal

Er is veel aandacht voor de viering van het Heilig Avondmaal. Vorm, inhoud, beleving en de praktische invulling staan voortdurend ter discussie.
De viering van het H.A. draagt een open karakter.
De wijze waarop het H.A. wordt gevierd - lopende of in de kring - wordt mede bepaald door de praktische mogelijkheden van het kerkgebouw.
Jaarlijks is er een twaalftal vieringen met H.A., verdeeld over de drie kerkgebouwen.
Vieringen met H.A. tijdens hoogtijdagen zijn beperkt.
Feitelijk alleen op Witte Donderdag en in de Paaswake en met Pinksteren in de Jacobskerk.

Heilige Doop

De doopvieringen worden door de predikant samen met de ouders van de dopeling voorbereid in een gesprek over de Heilige Doop.
Voor meer informatie: “Wat te doen bij dopen”
Er zijn in onze gemeente speciale doopzondagen. Voor het bespreken van een doopdienst kunt u contact opnemen met één van onze pastores


Hoogtijdagen

De vieringen rond de hoogtijdagen worden zorgvuldig voorbereid. Met name de Paascyclus vraagt veel aandacht. De muzikale vormgeving en de inzet van lectoren spelen daarbij een essentiële rol.

Kerstnachtdiensten worden gehouden in de Catharinakerk en in de Jacobskerk. De liturgie van deze diensten heeft een herkenbaar en traditioneel karakter.
In Op de Helte wordt op Kerstavond het Kerstfeest gevierd met de kinderen. Het kinderkerstfeest in de Jacobskerk wordt op de zondag voor Kerst gevierd.

Voleindingszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar ligt in de vieringen de nadruk op de gedachtenis van hen die in het voorbije kerkelijk jaar zijn gestorven. Bij het noemen van hun namen wordt voor ieder van hen een kaars aangestoken aan de paaskaars.
Verder krijgt iedere aanwezige de gelegenheid om in het liturgisch centrum een kaars te ontsteken.
Het karakter van de dienst vergt in de voorbereiding grote zorgvuldigheid.
In 2018 valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 25 november.

Stilteplek

 

Er is behoefte aan stilte in de jachtige maatschappij. Om de stilte te kunnen beleven, is er in de Catharinakerk ruimte vrijgemaakt voor een 'Stilteplek'.
Iedere vrijdag is de kerk van 12.00 tot 13.00 uur open, als het stiltebord bij de zijdeur aan de Brink staat.
Nieuw zijn de stiltemomenten tijdens of voorafgaand aan de dienst, waarbij er gelegenheid is tot het branden van een kaars in de stilteplek.
Link naar de folder >>>   

Muziekdiensten rond het Hinsz-orgel in de Catharinakerk

Na de voltooiing van de restauratie van het Hinsz-orgel in 2006 wordt er door de kerkmusici naar gestreefd 1 of 2 maal per jaar een muziekdienst te organiseren. Zo mogelijk wordt in de liturgie een relatie gelegd  tussen het Hinsz-orgel en kerkmuziek van een componist, aan wie in het betreffende jaar speciale aandacht wordt geschonken. 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid