Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters:
Postadres: Postbus 127, 9300 AC Roden

Ouderlingen-Kerkrentmeesters: Secretariaat e-mail>>>

Bankrekeningen:
Vrijwillige bijdragen Kerkbalans en collecten:
NL98 FVLB 0699541883 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Roden-Roderwolde
Overige betalingen:
NL71 RABO 0355803216 t.n.v. Prot.Gem. te Roden-Roderwolde

Samenstelling College van Kerkrentmeesters:

W. Vrieling - voorzitter - e-mail>>>

S.A. Snippe-Horlings - secretaris - e-mail>>>

P. Bouwman - techniek

K. Buitenwerf - penningmeester 

Th.I. Koppert - Kerkbalans/geldwerving

H. Westra - gebouwen

J. Tel - ledenadministratie: zie>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid