Ouderlingen

F. Caljouw, preses - e-mailcontact
A. Buitenwerf-van der Molen - scriba/ouderling - e-mailcontact
L. de Boer - past. ouderling Wijk Oost 1, Foxwolde
R. Bron - past. ouderling Wijk Centrum 5/Wijk Oost
H.A.G. Schimmel-Slagman - past. ouderling Wijk Centrum 2
Th.N. Griffioen - past. ouderling Wijk West
G. Smit - jeugdouderling
D. de Vries-Tuinhof - past. ouderling Wijk Oost 1, Roderwolde

Alle Pastores>>> - Wijkindeling>>>