Liturgie kerkdiensten

!!De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

IN OP DE HELTE TE RODEN AANVANG 10.00

(Geen dienst in de Catharinakerk) 

(Kanaal 1)

Voorganger: ds. W. Meijles

Organist: Erwin Wiersinga 

TOENADERING

orgel helte

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling.

Zingen: Lied/Ps.

Bemoediging 

Gezongen drempelgebed:

Kyriëgebed (zingen kyrië nr.)

Zingen: Lied

Kinderlied 

RONDOM HET  WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed,

Schriftlezing:

Zingen:

Schriftlezing

Zingen:

 

Uitleg en verkondiging

Orgelspel 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gaven

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte 

Slotlied: Lied

 

Wegzending en zegen

   Amen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST! 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>