Liturgie kerkdiensten

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 
IN  AANVANG   (KANAAL) 

Voor een volledig liturgieboekje verwijzen wij u, indien van toepassing, naar deze pagina

De liturgie voor Op de Helte vindt u op pagina 2 en voor de Catharinakerk op pagina 3

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>