Stilteplek in de Catharinakerk

Er is behoefte aan stilte in de jachtige maatschappij. Om de stilte te kunnen beleven, is er in de Catharinakerk ruimte vrijgemaakt voor een 'Stilteplek'.
Iedere vrijdag is de kerk van 12.00 tot 13.00 uur open, als het stiltebord bij de zijdeur aan de Brink staat.
Nieuw zijn de stiltemomenten tijdens of voorafgaand aan de dienst, waarbij er gelegenheid is tot het branden van een kaars in de stilteplek.

Link naar de folder >>>      Zie ook Taakgroep Vieren>>>  

N.B. Stilteplek tijdelijk verhuisd

De Catharinakerk gaat vanaf 15 augustus tot half december dicht in verband met herinrichting van het interieur. We hebben gezocht naar een mogelijkheid om toch een stilte uur aan te kunnen bieden, voor hen die dat graag willen.
Het is geweldig dat de parochie H. Franciscus van Assisi ons verder helpt door op de vrijdagmiddag haar parochiekerk der Triniteit aan de Nieuweweg 11 open te stellen voor een Stilte Uur: een moment om tot bezinning te komen, een kaarsje aan te steken.
Wanneer het “ Stilte uur” bord buiten staat is de kerk geopend.
U bent vanaf vrijdag 19 augustus, tussen 12.00 – 13.00 uur van harte welkom in de parochiekerk der Triniteit aan de Nieuweweg 11.
Tineke, Frits, Heider, Bart en alle vrijwilligers.