Op de Helte Cantorij, voorloper...

Op de Helte Cantorij  7-2-2010

Sinds september 2017 heeft onze kerkelijke gemeente één cantorij: Cantorij Roden: zie>>> 

 

Bestuur
Wieger Vonk, voorzitter,
Thea Blok, secretaris, - e-mailcontact>>>
Trijnie Ettema, penningmeester

Een beetje historie

De Op de Helte Cantorij is in 1979 opgericht op initiatief van Miny Notenbomer. Zij was destijds bezig met haar studie kerkmuziek en koordirectie. De kerkenraad van de toen nog Gereformeerde Kerk gaf haar toestemming mee te werken in de erediensten. Zo heeft de cantorij bijgedragen aan de ontwikkeling en de vernieuwing van kerkmuziek en liturgie in onze Protestantse Gemeente.
Na 15 jaar droeg zij 't stokje over aan Bernard Slofstra. Bernard moest in januari 2009 afscheid van ons nemen. Hij heeft ons dus ook 15 jaar gediend.
Gelukkig kwam direct na het vertrek van Bernard de professioneel opgeleide Zana Naidionova. Zij was geknipt voor haar taak: zij bracht onze cantorij met haar gedrevenheid en humor op een beduidend hoger niveau. Veel te vroeg moest ook zij ons verlaten: de liefde in haar vriendschap riep en zo vertrok ze naar Alkmaar. Maar niet nadat we op 24 juni '11 op een feestelijke wijze met een lach en met een traan afscheid van haar namen.
Gelukkig konden we in september 2011 Ardaan Dercksen als onze nieuwe cantor begroeten. Was hij bij binnenkomst nog student aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, in 2013 behaalde hij het felbegeerde einddiploma Koordirectie. Met humor en souplesse leidde hij onze cantorij en muzikale begeleiders vakkundig door de repetities en diensten. Tot hij in het voorjaar van 2015 tot onze spijt naar Utrecht verhuisde. Het op en neer reizen werd uiteindelijk te bezwaarlijk en begin januari 2016 moesten we helaas afscheid van hem nemen.
Maar opnieuw is er een waardige opvolgster gevonden in de persoon van 29 jarigeThysia Betting-Slagter uit Assen. Het klikte bij de eerste kennismakingsrepetitie en we besloten om met elkaar verder te gaan. Wij verheugen ons zeer in de toekomstige samenwerking.

Wie is Thysia Betting-Slagter?
ThysiaZWwebNa haar conservatoriumopleiding Piano Klassiek in Zwolle voltooide zij in 2013 de opleiding Docent Muziek aan het Groninger conservatorium. Momenteel leidt ze o.a. het Vocaal Ensemble Arioso en is dirigent van het chr. gemengd koor Sola Gratia in Schoonoord. Verder dirigeert ze twee jeugdorkesten en geeft al jaren pianoles aan leerlingen van alle leeftijden (zie: www.thysiabetting.nl)

De cantorij: een gewoon koor?

Een cantorij treedt niet op zoals een gewoon (kerk)koor, maar maakt deel uit van de eredienst, is muzikaal dienstbaar aan de liturgie. Ze ondersteunt de zang van de vierende gemeente. Meestal wordt met begeleiding van orgel of piano gezongen.
Onze repetities zijn op dinsdagavond. We starten met oefeningen om de ademhalingstechniek en stemvorming te verbeteren. Daarna wordt er geconcentreerd en in vrij hoog tempo gerepeteerd. Meestal volstaan voor de gewone diensten twee tot drie repetities. En voor elke dienst wordt de cantorij even op scherp gezet.
Speciale aandacht krijgen de diensten op hoogtijdagen: Advent en Kerst, de Paascyclus, Pinksteren en de afsluiting van het Kerkelijk jaar. In die perioden zetten we een tandje bij om goed toegerust onze diensten te kunnen verlenen.

Ons profiel

Op dit moment tellen we 31 leden: 14 sopranen, 8 alten, 4 tenoren en 5 bassen. We zijn aardig muzikaal en kunnen redelijk van blad zingen. Repeteren doen we op dinsdagavond 19.30 tot 21.30 uur in Op de Helte. Begonnen wordt  met oefeningen om de ademhalingstechniek en stemvorming te verbeteren. Daarna wordt gewerkt aan de liederen voor de komende dienst(en).  We werken 1 tot 2 keer per maand mee in de vieringen. Meestal volstaan voor de gewone diensten twee tot drie repetities, waarbij voorafgaand aan elke viering de cantorij even op scherp wordt gezet.
In samenwerking met de Taakgroep Vieren wordt ieder jaar een rooster opgesteld van diensten waaraan onze cantorij medewerking zal verlenen.

Wat zingt de cantorij?

Het uitgebreide repertoire van de cantorij is afgestemd op de dienst aan de liturgie. Het bestaat uit diverse zettingen van psalmen, liederen en liturgische elementen op oude en nieuwe wijs. Hierbij putten we de laatste tijd hoofdzakelijk uit de koorversie van het nieuwe Liedboek. Als er ruimte zit in het programma worden (kleine) muziekstukken met een religieus karakter uit verleden en heden ingestudeerd. Sporadisch werken we mee aan een lithurgische bijeenkomst buiten Roden.

(Laatst bijgewerkt: maart 2018)

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid