Hoogtijdagen
Veel aandacht wordt besteed aan de vieringen op de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Dat geldt in het bijzonder voor de Kersttijd en de Paascyclus. De voorbereiding behoort tot de taak van de Taakgroep Vieren

Vespers
De vespers zijn oecumenisch van opzet. Een werkgroep bereidt deze voor.

Een tikkeltje anders?
Kies voor DELTA...!  


Ik-zie-jou-vieringen
Deze diensten willen uitnodigend en prikkelend zijn voor jonge gezinnen met kinderen.