ZWO

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking [ZWO]
logo kerkinactie

De ZWO groep bestaat uit 7 leden.
Bestuur:
Gerard Waninge [voorz.], Boskamp 30, 9301 BJ Roden
Nel Epema [secr.], Roderwolderweg 17, 9314 TA Foxwolde

Bankrekeningnummer: 3558.31.120 t.n.v. ZWO Roden
Giro 456 t.n.v. Kerkinactie - Utrecht

Contactpersoon J.W. Rusch - e-mail>>>

Artikel 'Goed besteed': zie>>>

Via de submenu-items leest u uitgebreide informatie over de verschillende activiteiten van de ZWO, onder andere over ons Oeganda-project>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid