• Na de offciele bevestiging in een kerkdienst, maakt een ouderling deel uit van de kerkenraad en wordt uitgenodigd voor de vergaderingen.
  • In de toegewezen wijk is een ouderling onderdeel van het wijkteam en overlegt met de diaken en contactpersonen over de gang van zaken in de wijk.
  • Het bezoeken van de wijkleden gebeurt in overleg met de wijkteamleden, meestal wordt een verdeling gemaakt.
  • Een ouderling werkt mee aan wijkactiviteiten, zoals nieuwjaarsbijeenkomsten en andere ontmoetingen en uitstapjes.

Terug>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid