Ds. Harm Jan Meijer 25 jaar predikantHarm Jan 'En Profil'
Op 17 december 2014 is het 25 jaar geleden dat Harm Jan Meijer bevestigd werd in het ambt van predikant. Bij een 25 jarig ambtsjubileum hoort een moment om dat te vieren. Op zondag 21 december was er één dienst om daar samen bij stil te staan... 


Nadat Harm Jan was voorgegaan in een 'gewone' 4e Adventszondagdienst, boden alle pastores met wat kwinkslagen kadoos aan en hadden een verrassend mooi lied gemaakt, dat we Harm Jan van harte toezongen. 
Fotograaf Han Post heeft weer prachtige foto's gemaakt. Als op de afbeelding wordt geklikt, opent een webalbum en kunt u de foto's zien.

Ds. H.J. Meijer 25 jr. predikant


Voor het downloaden van grote foto's klik op deze link>>> (Klik per foto rechts - link opslaan als...)

Vervolg Harm Jan 'En Profil'
Bij dit ambtsjubileum horen deze keer ook 25 vragen, die vragen om één-zins antwoorden. Daarbij maakte Harm Jan de aantekening: "één zin is gelukkig wat anders dan één regel." In 25 zinnen leren wij onze jubilaris op een andere wijze kennen:
1.    Het Groninger land?

Er is voor mij maar één stad en de Ommelanden blijven me dierbaar, het voelt goed er zo nu en dan terug te zijn en tegelijk te weten dat Roden ons thuis geworden is.

2.    Schier?

De plek waar we zeven gouden jaren hebben beleefd en voor het eerst ervaren hebben wat het betekent je ergens helemaal thuis te voelen....

3.    Theologie?

Vroeger nooit gedacht dat het ooit mijn vak zou worden en nu het dat al jaren is, is er tegelijk het besef nog maar zo weinig echt te weten....

4.    Kampen aan de IJssel?

Achteraf een onwerkelijke tijd van heel veel achter elkaar en door elkaar: colleges, gesprekken, eindeloze boekenlijsten en tentamens, en natuurlijk ons gezin, een nieuwe woonplek, nieuwe vrienden, kortom: een hectische tijd, waaraan ik veel te danken heb.

5.    Welk vak en welke docent het inspirerends?

Filosofie, de ontdekking dat er rondom theologie heel veel ruimte is die niet bedreigend is, maar dingen terugzet in hun juiste proporties, docente Renée van Riessen

6.    Wanneer en waar welke plaatsen gewerkt?

1972-1976 Oude Pekela 1977-1983 Schiermonnikoog 1984-1989 studie te Kampen, wonend in 't Harde, 1989-1993 Britsum, 1994-heden Roden.

7.    Mooiste herinnering aan je werk?

Meerdere: de vele gesprekken in groepen en onder vier ogen, de reizen naar kloosters, plaatsen, landen en ontmoetingen met collega's tijdens studieverloven.

8.    Minder mooie?

De mensen die je verliest aan het leven en door de dood.

9.    Wat vind je moeilijk in je werk?

...Er zijn mensen die uit het zicht raken, soms omdat het niet klikte...

10.  Wat doe je graag in je werk?

De spanning van het voorbereiden van een dienst en dan het voorgaan en ervaren of het iets voor de ander heeft betekend...

11.  Vergaderen?

Geen probleem, als je daar niet van houdt, heb je het moeilijk in dit vak...

12.  Vorming en Toerusting?

Ligt in het verlengde van mijn eerdere werk in het onderwijs, doe ik graag, het zet me ertoe aan te blijven studeren; pas als je iets zelf begint te begrijpen kun je er met anderen over spreken...

13.  Adventswandeling?
Bedacht in Vadstena, in het hart van Zweden, waar de Lutherse kerk een centrum had voor vorming en toerusting.

14.  Diensten en preken?
Het liefst voor de eigen gemeenteleden, dat zal straks dus nog wat worden....

15.  Eten bij de Catharina?
......Een wezenlijk onderdeel van kerkzijn: tijd voor elkaar hebben en je brood delen.

16.  Meest boeiende boek:
Dat zijn er door de jaren heen vele geweest, momenteel een essay over kwetsbaar leven:
De berg van de ziel van Christa Anbeek en Ada de Jong

17.  Top-3 liederen?
Van Oosterhuis: Boek, jij bent geleefd... en: Die chaos schiep tot mensenland.... En lied 836 uit het nieuwe liedboek met die prachtige melodie: O Heer, die onze Vader zijt...

18.  Top-3 verhalen?
Jakobs worsteling bij de Jabbok
Het afscheid van Mozes zoals Nico ter Linden dat beschrijft in 'Het verhaal gaat....'
Het scheppingsverhaal bij Johannes: In het begin was het Woord

19.  Mooiste kerkelijk feest?
De Paasnacht, daar gebeurt alles wat er echt toe doet...

20.  Hobby?
Lezen, fietsen en wandelen en ....... met onze kleinkinderen spelen...

21.  Mooiste film?
Een goede detective is aan mij wel besteed: Wallander, maar ook de meer romantische detectives op het Engelse platteland...

22.  Lievelingsdrankje?
Zeg maar gerust drank: port, maar.... MET MATE

23.  Vakantiebezigheid?
Reizen, wandelen door de bergen, en zo nu en dan dwalen door een onbekende stad

24.  Grootste plan voor komend halfjaar?
Het Israëlproject

25.  Kerstgedachte?
Er zijn voor de ander, je samen warmen aan dat wat waardevol is.
25H.J