Uitzwaaien en een nieuw begin!

uitzwaaienIn de viering van zondagmorgen 13 september hebben we als gemeente afscheid genomen van drie ambtsdragers, die deze functie jaren hebben uitgevoerd. koop
Chris Wilts en Saakje Boonstra verlaten de Diaconie en Gerard Smith nam afscheid als jeugdouderling. 
Hen werd namens de gemeente een bos bloemen aangeboden. 

Ook mogen we twee nieuwe ambtsdragers begroeten: Koop Daling en Frans Caljouw nemen plaats in de Diaconie. 
Frans kon wegens familieomstandigheden niet aanwezig zijn, maar Koop was er wel en hij werd in het ambt bevestigd door ds. Walter Meijles. 
Op deze pagina twee foto's, genomen in de viering. Klik op de foto voor een vergroting. 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid