Viering Palmzondag 5 april 2020

40 dagen tijdZondag 5 april 2020: 10.00 uur viering via Kerkomroep
live vanuit de Catharinakerk zonder bezoekers
Er kan via Kerkomroep en Youtube gekeken worden naar deze eerder uitgezonden viering op vrijdag 3 april om ca. 10.00 uur. Voor uitgebreide info, Zie rubriek op Home
De lezingen uit het OT zijn: psalm 118: 17-29 uit de NBV
Uit het NT: Matteüs 21: 1-11 uit de NBV Intocht in Jeruzalem

PalmpasenstokVoorganger: Ds. Walter Meijles
Ouderling: Peter Bouwman
Organist/pianist: Arjan Schippers
Lector: Sijnie Bouter
Beeld/geluid: Joke Voois
Koster: Gerard Smith

Collectebestemming: 
Collecte voor JOP, Jong Protestant: zie website
Komt de boodschap van Pasen nog aan bij jongeren?
Er is een prachtige ‘PaasChallenge’ ontwikkeld, helaas vanwege de coronacrisis kan dit niet doorgaan.
Maar er is een online spel in ontwikkeling waarmee met de tiener- of jeugdgroep of schoolklas (10-17 jaar) toch het verhaal van Pasen beleefd kan worden vanuit huis.
Uw bijdrage is zeer welkom voor deze en komende activiteiten, zodat we JOng Protestantse bij de kerk kunnen (blijven) betrekken.

Er is één collecte, voor zowel het diaconaal doel als voor de eigen gemeente.
Graag uw bijdrage op: Diaconie PG te Roden – Roderwolde: NL32 RABO 0399 4027 99

Liturgie>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid