Viering 27 september 2020

Aanvang 10.00 uur Op de Helte, Touwslager
Voorganger: Ds. Sijbrand van Dijk
organist: Erwin Wiersinga
In deze viering vindt de bevestiging plaats van Janni Doeven als kerkelijk werker, 
Zij zal bij ons zijn en werken zo lang Astrid Mekes ziekteverlof heeft.
Ook wordt Frans Caljouw bevestigd als diaken.
De Cantorij Roden verleent, in afgeslankte vorm, haar medewerking aan deze dienst. zingend geloven


Er zijn twee bijbellezingen. De eerste lezing is Ezechiel 18, 25-32 en de tweede Mattheus 21, 23-32

Deze viering is voor maximaal 50 kerkgangers De mensen die zich (eenmalig) hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging van scriba Ilse. 

Op voorhand schrijft voorganger Sijbrand van Dijk over deze viering:
De zondagen in de herfst stellen de uiterste vragen: deed je wat je had moeten doen?
Of deed je het niet?
En dan blijkt, geheel naar Joods inzicht, het doen vóór het zeggen uit te gaan.
Je kunt nog zo hard zeggen wat je bedoélde of wílde, uiteindelijk telt wat je deed. 
De felheid heeft weet van het leven, waarin we vaak moeten schipperen.
Daarom is het goed te beseffen dat "de mens" over wie Jezus het heeft de God van Israël is.
De God die barmhartig is. 
Wij handelen vanuit een bron die nooit opdroogt

 
collectezak1. Kerk in Actie - Syrië  2. Eigen Gemeente

Er is één collecte, bestemd voor zowel het diaconaal doel als voor de eigen gemeeente
Graag uw bijdrage op de collecterekening van de Diaconie PG te Roden-Roderwolde
NL32RABO 0399 4027 99

Kindernevendienst
Info: Yvonne de Weerd, e-mail>>>

Oppas voor baby's en peuters: alleen bij bijzondere vieringen en feestdagen: 
Info: Herma Prins, e-mail>>> 

De liturgie van deze viering kan hier>>> worden ingezien

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid