Viering zondag 5 juli 2020

Het centrale vers deze zondag is het zachte juk van de Heer. Een wonderlijke uitspraak. Christus geeft ons een last te dragen, maar die last is licht en Hij geeft ons een juk op de schouders maar dat juk is licht. Je wordt er blij en niet blij van. De hamvraag is natuurlijk, waar dat juk uit bestaat. Het is het juk van het koninkrijk. Van de toekomst van vrede en recht. Allen een mooie en zinvolle viering gewenst!

Voorganger: ds. Sybrand van Dijk
Ouderling van dienst: Ilse van Huffelen
Organist/pianist: Erwin Wiersinga
Lecor: Janny Bouwers
Beeld/geluid: Zwanny Kamp
Koster: Gerard Smith

m.m.v. van een aantal uitgenodigde zangers uit onze gemeente

Tijdens de Dienst van het Woord zijn de schriftlezingen uit de Naardense Bijbel:
Eerste lezing Zacharia 9, 9-12
     Dit is het Woord van God
     WIJ DANKEN GOD
Tussendoor zingen Psalm 24 allen 1, 2; voorganger 3; allen 4, 5
Brieflezing: Romeinen 6, 15-18
     Dit is het Woord van God
     WIJ DANKEN GOD
Tweede lezing Mattheus 11, 25-30
     Hoor! Het levende Woord voor ons
     LOF ZIJ AAN CHRISTUS
     AMEN 

De viering kan live gevolgd worden via Kerkomroep en YouTube. Ook kan de eerder uitgezonden dienst op vrijdamorgen worden gekozen. Achteraf kijken blijft ook mogelijk. 

De collecte is deze zondag voor het Diaconaat

Er is voorlopig één collecte, voor zowel het diaconaal doel als voor de eigen gemeente.
Graag uw bijdrage op: Diaconie PG te Roden – Roderwolde: NL32 RABO 0399 4027 99

De liturgie van deze viering kan hier>>> worden ingezien

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid