Vieringen in de zomervakantie 2019

zomervakantie

In de zomervakantie wordt in Op de Helte en in de Catharinakerk om de andere week een viering gehouden.
Daarnaast is er drie keer in de maand een viering in de Jacobskerk in Roderwolde.
In de maanden juli en augustus is er na de viering in de Catharinakerk geen koffiedrinken in De Deel.
In deze vakantiemaanden gaat het koffiedrinken in Op de Helte wel door.
Vanaf 8 september kunnen we na alle diensten weer koffiedrinken.

Alle diensten beginnen in de zomer om 09.30 uur, ook de vieringen in Op de Helte. 
In de vakantie kan het zijn, dat de voorgangers van het oecumenisch leesrooster afwijken. 

Kindernevendienst

Info: Yvonne de Weerd, e-mail>>>

Oppas voor baby's en peuters, alleen bij bijzondere vieringen en feestdagen: 
Info: Herma Prins, e-mail>>>

Liturgie>>>    

zon   Zondag 18 augustus 2019

 

09.30 uur: Op de Helte, Touwslager
Voorganger: ds. W. Meijles
Organist: Gerhard Duursema

09.30 uur: Jacobskerk Roderwolde
Ochtendgebed 
Organist: Lykle de Boer
koffie
Koffiedrinken na de viering in Roderwolde en in Op de Helte 


collectezakCollecten: 1. Kledingbank  2. Eigen gemeente

zonZondag 25 augustus 2019 

10.30 uur: Openluchttheater Roderwolde

Openluchtdienst
Voorganger: ds. W. Meijles 
m.m.v. Christelijke Muziekvereniging Oranje en spelers van het Openluchtspel Roderwolde. 

collectezakCollecten: 1. Noodhulp 2. Eigen gemeente   

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid