Licht van Pasen en Terugblik

Licht van PasenTijdens de Paaswake vertelden gemeenteleden wat Licht voor hun betekent:
Jannie en Dick de Jong: Kijk en luister naar het hele verhaal>>>
Wim en Joke Vrieling: Kijk en luister naar het hele verhaal>>> 
Tijdens de Veertigdagentijd zijn door veel gemeenteleden en 'gasten' de vieringen thuis meebeleefd. Een terugblik naar bijzondere momenten:

Palmpasen:
Dit was een IkZieJouviering, Uitslag van het 'Sirkelslagspel' werd via 'Zoom' in de kerk gebracht door Jannie. En heel veel 'beelden' zijn er gemaakt en fanatiek is meegespeeld, zie>>>  
Ook zijn foto's van Palmpaasstokken gezien: Daar is een filmpje van gemaakt, zie>>>  
Van deze dienst is een uitgebreid verslag gemaakt: zie>>>

Goede werken van barmhartigheid - Doeslief
Dit was het thema van de veertigdagentijd en de kinderen hebben volop hier aan meegedaan door een kasteeltje te bouwen met op de torens één van de werken van barmhartigheid.
Ook zijn veel kaarten gemaakt voor de kinderen in het Martiniziekenhuis. Jannie heeft ze daar gebracht.
Filmpje van de kasteeltjes en kaarten: zie>>>   

Stille Week en 'Verstillend op weg naar Pasen'
Tijdens de Stille Week is door velen genoten van alle vieringen. Het was een voorrecht dat alles thuis gevolgd kon worden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Opvallend was de mooie bloemschikking en tijdens de Stille Week het Kruis, dat liggend op de grond, steeds op ontroerende wijze werd aangepast aan de momenten. zie>>> 
De Catharinakerk was in de Stille Week van maandag t/m vrijdag open voor momenten van stilte: zie>>>

Veel dank aan alle medewerkers
In het bijzonder veel dank aan onze predikanten, die elke dienst weer bijzonder maakten met o.a. een opgenomen filmpje, passend bij een 'werk van barmhartigheid'. Daarbij was er hulp van vrijwilligers uit de gemeente en het onmisbaar beamteam. We hebben genoten van muziek en zang door eigen gemeenteleden. En van cantor Karel Stegeman, die meerdere keren alleen heeft gezongen en op Paaszondag met nog drie studenten van het conservatorium. En vooral niet te vergeten onze zeer gewaardeerde bekwame organisten en koster Gerard, altijd paraat en bereidwillig!

Kerkomroep
Nog niet alle vieringen gezien? Het kan nog steeds via Kerkomroep>>> en van de Stille Week ook nog op YouTube>>> 

Lied vanuit de gemeente gestuurd
Elly Benthem stuurde een link naar een ontroerend mooi lied>>>; Ze schreef hierbij:
"Het is een Paaslied en Pasen is alweer voorbij, maar uiteraard blijft een lied als dit eentje met een boodschap" 

 

 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid