Enquête naar de beleving van online vieringen

Afb. enquete

Zoals beloofd delen wij de uitslag van de enquête met u, die hier>>> is in te zien. De link voor deze enquête is via Kerkgroet verstuurd naar 580 mailadressen en door 195 adressen ingevuld. Op zich een mooi resultaat en wel representatief te noemen. Als twee personen uit hetzelfde huishouden hetzelfde mailadres hebben, was het niet mogelijk om per persoon deze in te vullen.....

De uitkomst van de enquête is niet heel erg verrassend maar bevestigt wel het beeld dat wij hadden. Het doet ons goed dat er zoveel waardering is voor de online vieringen en dat u de moeite hebt genomen om suggesties en tips te geven. Dank daarvoor.

Uitkomsten
De grootste leeftijdscategorie van mensen die hieraan hebben meegewerkt zit tussen de 65 en 75 jaar en ouder. De meeste mensen luisteren elke week via Kerkomroep en zo’n 85 via YouTube. Ook kijken de meesten (113) op zondagmorgen om tien uur. De rest kijkt op een dag en tijd die het hem of haar uitkomt. De vraag over de waardering van de online vieringen riep veel verschillende antwoorden op. De meest genoemde woorden waren verbondenheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Er is veel waardering voor het beamteam, het orgel, de liturgie, de warmte en creativiteit. De één heeft online meer aandacht, de ander is juist meer afgeleid. De één zoekt het bij een andere dienst en de ander spoelt de liederen of de preek door. Met kinderen kijken blijkt toch wel lastig.

Suggesties
Veel tips kregen we binnen over wat beter kon zoals: meer interactie tijdens de dienst door bijvoorbeeld vragen te stellen en de antwoorden hierop laten zien tijdens de dienst middels een livestream (kan via Facebook), meer bijdragen uit de eigen gemeente dus. Het kindermoment werd erg gewaardeerd en ook bijvoorbeeld de suggestie om meer zomervieringen buiten te houden. Ook wilden veel mensen meer live-muziek tijdens de dienst middels een mini cantorij of meer aanwezige gemeenteleden. Het mag ook wel wat vrijer, minder preekgericht. Ook de roep om variatie: de een wil minder Bach, de ander meer bekende psalmen en gezangen, de ander meer variatie in organisten en geen zingende predikanten.
Wat betreft die organistenverdeling kunnen we meteen een toelichting geven: de reden dat Erwin veel speelt ligt in het feit dat hij vanaf vorig jaar maart geen enkel concert meer heeft gespeeld en zijn werk in Berlijn ook stopte. In overleg met de andere organisten is er voor gekozen om Erwin vaker in te roosteren.

Gemis en eenzaamheid
Al met al kunnen we zeggen dat de gewone kerkdiensten enorm worden gemist, door iedereen. Met name het samen zingen, het onderlinge contact, de koffie na afloop, maar ook alle activiteiten rondom onze kerk zijn genoemd. Want kerkzijn beleeft u gelukkig niet alleen tijdens de zondagse viering.

Iemand vroeg om een dominee die op bezoek mocht komen en een paar mensen gaven aan zich eenzaam te voelen. Omdat de enquête anoniem was, hierbij de oproep: hebt u behoefte aan persoonlijk contact; aarzel niet om de telefoon te pakken en onze dominees of pastoraal werker te bellen! De telefoonnummers en mailadressen staan in Kerknieuws onder hun naam. Zij stellen het echt op prijs als u belt en komen graag bij u op bezoek.

Nogmaals bedankt dat u de enquête hebt ingevuld en als u benieuwd bent naar alle percentages per vraag en de enquête wilt zien, kunt u naar onze website gaan waar u een presentatie kunt zien met de resultaten per vraag. Klik hiervoor op de link bovenaan het bericht over de enquête. 

N.a.v. de enquête door de Kerkenraad samengesteld, zijn in een presentatie de antwoorden, reacties en aanbevelingen van de kerkleden samengevat.

 Afb. facebook 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid