Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  aug. 2018 OM 9.30 UUR IN DE CATHARINAKERK 

(Kanaal 2)

Predikant: 
Organist:

 

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Welkom

Zingen: Lied/Psalm

Onze Hulp

Drempelgebed nr.

Zingen: Lied/Psalm

Kyriëgebed

Zingen: Lied

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Schriftlezing:

Zingen:  Lied/Psalm

Evangelielezing :

Zingen: Lied

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied

 

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede (resp. Lied )

Collecte

Slotlied:  Lied

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen in de zomervakantie>>>