Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 14 Okt. 2018  OM 10.00 UUR IN DE CATHARINAKERK 

(Kanaal 2)

Predikant:  ds. Harm Jan Meijer
Organist:  Ad van Nes

 

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Welkom

Zingen: Lied/Psalm 78 : 1 en 2

Onze Hulp

Drempelgebed

Inleiding thema

Zingen: Lied

Kyriëgebed responsie Lied 1003 : 1, 4 en 5

Zingen: Lied 305

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Schriftlezing O.T.: Jesaja 29 : 17 - 24

Zingen:  Lied 326 : 1 en 5

Schriftlezing N.T. : Marcus 10 : 32 - 39

Zingen: Lied 346 : 1, 2, 7 en 8

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 344

 

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede (resp. Lied 368 j)

Collecte   

Slotlied: Lied 315 : 1 en 3

Wegzending en zegen

Zingen: Lied 425

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>