Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG Jan. 2018 OM 10.00 UUR IN DE CATHARINAKERK

(Kanaal 2)

Predikant:
Organist:

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Intochtslied Lied/Ps.

Bemoediging
Drempelgebed nr 1

Kyriëgebed, Lied

Lezing:

 

Loflied: Lied

Voor de kinderen

Zingen:

 

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Lezing OT:
Zingen: Lied
Schriftlezing NT:

Zingen: Lied

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen:

 

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede 

Collecte

Slotlied: Lied

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST