Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  juni  2018 OM 9.30 UUR IN DE CATHARINAKERK 

(Kanaal 2)

Predikant: ds.
Organist:

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Intochtslied Lied/Ps.

Gesproken door de voorganger

Bemoediging

Zingen: Lied
Drempelgebed nr.

Zingen: Lied/Ps.

Brugtekst:

Glorialied: Lied

Inleiding thema

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Schriftlezing OT:

Zingen:Lied

Schriftlezing NT:
Zingen: Lied

Derde lezing:

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied/Ps

 

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied: Lied

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>