Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 29 april 2018 OM 10.00 UUR IN DE CATHARINAKERK 

(Kanaal 2)

Predikant: ds. Bart Elbert
Organist: Arjan Schippers

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Intochtslied Lied/Ps. 98 : 1

Bemoediging
Drempelgebed

Zingen: Lied/Ps. 98 : 3

Kyriëgebed, (met responsie 1)

Gloria: Lied 634

Moment voor de kinderen.

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Tenachlezing OT: Genesis 6 : 5 - 22

Zingen: Lied 610

Schriftlezing NT: Johannes 15 : 1 - 8
Zingen: Lied 653 : 1, 5 en 7

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 657

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede

Zingen Onze VaderLied 369b

Collecte

Slotlied: Lied 655

Wegzending en zegen

Zingen: Lied 708 : 1 en 6

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>