Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u meestal vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  april 2018 - IN OP DE HELTE TE RODEN
AANVANG 10.00 uur
 (Kanaal 1)

Voorganger: ds.

Organist:

TOENADERING
orgel helte

Mededelingen door de ouderling - gemeente gaat staan

Zingen: Lied/Ps.

Onze Hulp

Zingen: Lied

Zingen: Lied

 (Kyrie )

Zingen: Loflied:

Moment voor de kinderen

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet

Gebed bij de opening van de schrift

Tenachlezing:
Zingen: Lied

Uitleg en verkondiging

Zingen:

 

GEBEDEN EN GAVEN

Gaven

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Zingen: Lied

Collecte 

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied

Zegenbede
Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>