Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u meestal vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  aug. 2018 IN OP DE HELTE TE RODEN
AANVANG 9.30 uur 

(Kanaal 1)

Predikant:

Organist:

 

Organist: TOENADERING
orgel helte

Orgelspel

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied/Psalm

Onze Hulp

Drempelgebed nr.

Zingen: Lied/Psalm

Kyriëgebed respontie kyrië

Zingen:

 

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing:

Zingen; Lied

Schriftlezing:

Zingen: Lied

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede (responsie Lied )

 

Gaven

Collecte

 

Slotlied: Lied

Wegzending en zegen

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen in de zomervakantie>>>