Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 21 JANUARI 2018
IN OP DE HELTE TE RODEN AANVANG 10.00 uur (Kanaal 1)

 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Voorganger: Ds. Bart Elbert

Organist: Gerhard  Duursema

 

TOENADERING
orgel helte

Mededelingen door de ouderling 
Zingen: Lied/Psalm: Ps. 63 : 1 en 2

Bemoediging Onze Hulp
Drempelgebed 1

Zingen: Lied/Psalm 63 : 3

Kyriegebed met gezongen Kyrië Lied 299J

Kindermoment


RONDOM HET WOORD

bidden bijbelGroet

Gebed bij opening v/d Schrift

Tenachlezing: 1 Samuel 3 : 1 -10

Zingen: Lied 266

Evangelielezing: Marcus 1 : 14 - 20
Zingen: Lied 827 : 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 840

 

GEBEDEN EN GAVEN

 
Gaven

 Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader
Collecte  /  Tafel wordt klaargemaakt

DIENST AAN DE TAFEL

Diaken; Nodiging

Tafelgebed blz. 10

Zingen: Sanctus 1

Tafelgebed vervolg: Samen zeggen tekst Lied 403 E

Afsluiting: Onze Vader

Delen van Brood en Wijn

Dankgebed

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 425
Zegen
Amen
 

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>