Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u meestal vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG .... ....... 2018 IN OP DE HELTE TE RODEN
AANVANG 10.00 uur 

(Kanaal 1)

 

Voorgangers: ds.

Organist:

 

TOENADERING
orgel helte

Orgelspel

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied

Bemoediging

Openingsgebed

 

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed

Lezing: O.T.

Zingen:

Lezing N.T.

Zingen:

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen:

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede

Gaven

Collecte

 Slotlied:

 

Wegzending en zegen

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen a.s. zondag>>>