Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u meestal vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR zondag 17 Juni 2018 - IN OP DE HELTE TE RODEN
AANVANG 9.30 uur 

(Kanaal 1)

Ik zie jou viering  & Kampeerweekend

Voorganger: ds. Walter Meijels

Organist: Arjan Schippers

 

TOENADERING
orgel helte

Welkom

Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 288

Inleiding Thema

Blik op de sterrenhemel (filmclip) ondertussen klinkt: (ps.8)De handtekening van de Heer

Bemoediging

Zingen: Met andere woorden. nr. 30 Hanna Lam

1.Tussen schaduw, tussen licht, is een woord verborgen,

toekomst dromen zijn in zicht, ergens wacht een morgen.

Rakelings is God nabij, als een schaduw aan je zij

en je mag je geloven tranen zullen drogen.

 

2.Samen horen, samen doen, de sjalom uitdragen,

zoeken naar een goed fatsoen, hier in onze dagen.

Door het brood en door de wijn weet je dat jeer mag zijn,

nauw met God verbonden in het zichtbaar wonder.

 

3.Wolken dragen dromen aan, dromen vol verlangen,

dat het donker weg zal gaan ons niet houdt gevangen.

Kyrië eleison, God ontferm U, keer U om,

laat Uw vredekomen altijd bij ons wonen.

 

Glorialied; Lied Ps. 8b : 1, 2, 3, 4 en 5 (met percussie van de boomwackers)

Korte uitleg wolk.

 

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing O.T.: Exodus 40 : 34 - 38 uit Bijbel in Gewone Taal (beelden van de tabernakel)

Zingen: Lied 285 : 1 en 2

Schriftlezing N.T.: Lucas 9 : 28 - 36 uit de Bijbel in gewonen Taal

Evangelie verhaal in beeld gebracht. (Kleurplaat doen)

Zingen: Lied 545 : 1, 2, 3 en 5

Prentenboek Hemels, via projectei

Kinderen reizen door het kerkgebouw-ondertussen zaal gesprek met de volwassenen

Luisterlied: Als rennen geen zin meer heeft van Marco Borsato (clip met muziek en tekst)

https://www.youtube.com/watch?v=5t VyiO1ljk

Wolkenbriefjes schrijven

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Gaven

Collecte

 

Slotlied: Lied De wijde wereldin,van liederen.org

1. Kijk alles is nu klaar voor ons vertrek van hier;

de tafelleeg de boeken dicht gedaan.

Want wat hier is geleerd en wat hier is gevierd,

dat onthoudt ons hart als wij naar buiten gaan.

refrein:

De wijde wereld in, de wijde wereld in en doe iedereen daar de groeten van God.

Geef alle mensen, overal een hand vol vrede.

 

2. De lampen mogen uit, de kaarsen weer gedoofd,

Alleen het licht van God brandt voor altijd.

Het straalt in ieder mens en wie dat echt gelooft,

gaat op weg met warmte en met vrolijkheid.

refriein:

 

3.Nog even klinkt dit lied, dan wordt het hier weer stil,

want wij gaan weer naar huis en school en werk.

Maar nu zingen van geluk, dat kan waar je maar wilt:

neem Gods blijde boodschap mee vanuit de kerk.

refrein:

 

Wegzending en zegen

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>