N.B. Vanaf donderdag kan de orde van dienst voor de eerstvolgende zondag worden ingezien


Orde van dienst voor zondag       2019 in de               aanvang 10.00 uur

 

Voorganger: 
Organist: 

 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Psalm/Lied 

Stilte

Bemoediging:

Voorg.: Onze hulp is in de Naamvan de Eeuwige

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed 

Zingen: Lied 

Inleiding

Kyriëgebed gevolgd door Kyrië 

Gloria

Moment voor de kinderen

 

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed

Eerste Schriftlezing: 

Zingen: Lied 

Tweede Schriftlezing: 

Zingen; Lied 

Uitleg en verkondiging

Zingen; Lied 

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede 

Stil gebed  Onze Vader

Gaven

Collecte      

 

 

Slotlied:Lied 

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid