Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 18 febr.  2018 OM 10.00 UUR IN DE CATHARINAKERK

(Kanaal 2)

Predikant: ds. Bart Elbert
Organist: Gerhard Duursema

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Intochtslied Lied/Ps. 91 : 5 en 6

Bemoediging
Drempelgebed

Zingen: Lied 91 A : 1 en 2

Kyriëgebed, Kyrië 2

Kindermoment

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Tenachlezing: Genesis 9 : 8 - 176
Zingen: Een boog van Licht en Leven - T. Han Hoekstra (mel. Lied 473)

Een boog van licht en leven, staat hoog onder de zon,

om glans en gloed te geven, aan Gods vernieuwd verbond.

Zijn Geest zoekt goede grond, om samen op te leven, de hele wereld rond.

 

De Geest daalt neer, schept vreugde en geeft de mensen moed,

zij komt tot ons veelkleurig, vol van Gods overvloed.

De Geest zoekt goede grond, waar daadkracht op zal bloeien en taal tot leven komt.


Evangelielezing: Marcus 1 : 12 - 15

Zingen: Lied 539

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 538 : 1, 2 en 4

 

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede Zingen: Lied 368D

Collecte

Slotlied: Lied 542 : 1, 2 en 3

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>