Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 27 mei 2018 OM 9.30 UUR IN DE CATHARINAKERK 

(Kanaal 2)

Predikant: ds. Walter Meijles
Organist: Ad van Nes

TOENADERING
HinszorgelOrgelspel

Mededelingen door de ouderling

Intochtslied Lied/Ps. 124 : 1, 2 en 3

Bemoediging
Drempelgebed nr 2

Kyriëgebed, (met responsie 1)

Gloria: Lied 968 : 1 en 2

Inleiding thema

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet
Gebed

Schriftlezing OT: Numeri 21 :4 - 9

Schriftlezing NT: Joh. 3 : 1 - 16
Zingen: Lied 691 : 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 343 : 1, 2, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN
GavenAfkondigingen / mededelingen

Collecte

 

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging (diaken)

Tafelgebed

Zingen: Lied 377 : 1en 4

Instellingswoorden

Zingen; Lied 377 : 5

Voorbede afgesloten met Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en wijn - ondertussen zingen:Lied 833-

Meditatief orgelspel

Dankgebed

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 840 : 1, 2 en 3

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>