Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u meestal vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR zondag  mei  2018 - IN OP DE HELTE TE RODEN
AANVANG  uur
 (Kanaal 1)

Voorganger: ds.

Organist:

TOENADERING
orgel helte

Mededelingen door de ouderling - gemeente gaat staan

Zingen:

Bemoediging

Drempelgebed

Kyriegebed

Glorialied

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing: 

Zingen:

Schriftlezing:

Zingen

Uitleg en verkondiging

Zingen:

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Gaven

Collecte

 

 

Slotlied: Lied

Wegzending en zegen
Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>