Liturgie kerkdiensten

 !! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG  febr. 2018
IN OP DE HELTE TE RODEN AANVANG 10.00 uur (Kanaal 1)

 

Voorganger:

Organist:

 

TOENADERING
orgel helte

Mededelingen door de ouderling 

Zingen: Lied:

Bemoediging en groet

Drempelgebed:

Kyriëgebed 

Gloria:

Moment voor de kinderen

Zingen:

 

RONDOM HET WOORD
bidden bijbelGroet

Gebed bij opening v/d Schrift

Schriftlezing OT:

Muziek: Lied

Schriftlezing NT:
Zingen: 

Uitleg en verkondiging

 

GEBEDEN EN GAVEN

Kinderen komen terug

Zingen:


Gaven

 Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader
Collecte 

Slotlied:Lied

WEGZENDING EN ZEGEN


Amen
 

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>