Liturgie kerkdiensten

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG ............. OM ..........
(KANAAL 2) 

Een boekje met de volledige orde van dienst zullen we hier vermelden indien van toepassing