Liturgie kerkdiensten

!! De liturgie voor de eerstvolgende zondag kunt u vanaf donderdag hier lezen

Orde van dienst voor zondag 16 dec. 2018 in de Catharinakerk, Aanvang 10.00 uur  

3 de Advent

Voorganger: ds. H. Krug
Organist: Erwin Wiersinga

TOENADERING

Hinszorgelorgel helte

Mededelingen door de ouderling

Ontsteken van de drie adventskaarsen

Zingen: Lied 85 : 1

Bemoediging

Drempelgebed 1

Zingen; Lied 85 : 3 en 4

Gezongen Kyriëgebed Lied 281 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10

 

KIndermoment

Gesprekmet de Wijze

Zingen Balade van de drie wijzen:

1. Drie wijzen willen weten wat wijsheid is.

Ze zoeken in de boeken, maar vinden 't niet.

Een puntje van sluier wordt er voor hen opgelicht:

"Een ster wijst je de weg in deze duisternis"

 

2. Drie wijzen willen weten wat goedheid is

Ze reizen heel de wereld door en zoeken goed

naar goedheid in de mensen die men onderweg ontmoet.

Toch voelt de goedheid zonder liefde als gemis.

 

3. Drie wijzen willen weten wat waarheid is.

Ze vragenhet dekoning, maar die weet het niet.

De waarheid is hem vreemd, zo leert ons de geschiedenis:

"Vertelmij waar het is als je de Waarheid ziet."

 

RONDOM HET WOORD

bidden bijbel

Groet

Gebed

Eerste lezing: Sefanja 3 : 14 - 20

Zingen: Lied 608

Evangelielezing: Lukas 3 : 7 - 18 en 21- 22

Zingen: Lied 451: 1, 2 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen; Lied 452

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondigingen / mededelingen

Dankgebed en voorbede, responsie Lied 368c

CollecteGaven

Slotlied: Lied 438 : 1 en 4

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegenbede

Amen  

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Terug naar Vieringen a.s. zondag>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid