Orde van dienst voor zondag  dec. 2019 in de Catharinakerk aanvang 10.00 uur 

Voorganger: 
Organist: 

 

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Psalm/Lied 25a

Stilte

Bemoediging:

Voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Zingen: Psalm/Lied 25 : 1, 2 en 3

Drempelgebed 

Gezongen Kyriëgebed Lied 463 : 1, 4, 5, 6, 7 en 8

Moment voor de kinderen

 

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed

Zingen: "Wij gaan voor even uit elkaar"

Eerste Schriftlezing: Micha 2 : 1 - 5

Zingen: Lied 462 : 1

Vervolg eerste lezing: Micha 2 : 12 - 13

Dit is het woord van God

WIJ DANKEN GOD

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Mattheus 24 : 32 - 37

Hoor! Het levende Woord voor ons

LOF ZIJ AAN CHRISTUS
AMEN

Zingen; Lied 462 : 5 en 6

Uitleg en verkondiging

Zingen; Lied 451 : 1, 2 en 3

Kinderen komen terug.

Zingen projectlied

1.In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor.

Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht.

Refrein:

Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis, niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

2. Micha is profeet van God en zegt: Zo kan het niet!

Jullie doen elkaar verdriet. Zo maak je de stad kapot.

Refrein:

 

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede 

Stil gebed  Onze Vader

Gaven

Collecte      

 

 

Slotlied:Lied 601

Wegzending en zegen

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid