Leesmarathon Bijbel in Gewone Taal

bgtIn aansluiting op de kinderboekenweek hebben wij op vrijdagavond 10 oktober 2014 in de hal van Op de Helte van 18.00–21.00 uur een kleine leesmarathon voor jong en oud gehouden. Ongeveer 40 lezers/lezeressen hadden zich opgegeven. Wethouder Gerrit Alssema opende de lezingen. Het was heel mooi om op deze manier kennis te maken met de  BGT - Bijbel in Gewone Taal. Graag laten we een paar foto's zien en enkele fragmenten van de gelezen bijbelgedeelten horen. Kijk en luister>>>"De BGT is een vertaling die de Bijbel leesbaar en begrijpelijk maakt voor zo veel mogelijk lezers. Er worden kortere zinnen gebruikt en traditionele Bijbelwoorden....
worden op een nieuwe manier verwoord.

De BGT lijkt een vertaling te zijn die lezers op een bijzondere manier weet te raken. De directheid en vertrouwdheid van gewone taal brengt de tekst in de beleving van veel lezers dichterbij.
De BGT heeft niet als doel andere vertalingen te vervangen of te verdringen, maar om iets te bieden dat er tot nu toe niet was in het Nederlands."