Stichting Kerknieuws vraag vervanging van de Secretaris m.i.v. oktober 2016.
Eerst enige tijd 'meedraaien' in het bestuur is mogelijk en aan te bevelen. Het bestuur, dat uit 3 leden bestaat, verzorgt alle zaken rondom het maken en verspreiden van Kerknieuws. Ook het functioneren van de kerkelijke website valt onder het beheer van Stichting Kerknieuws.

Wat wordt van de secretaris verwacht? 

  • Minstens 2 x per jaar een bestuursvergadering regelen. De notulen hiervan maken en rondsturen per e-mail. (Bestuur bestaat uit: Voorzitter, penningmeester en secretaris)
  • Uitnodiging en agenda maken en versturen naar de leden van het Breedoverleg.
    Voor het Breedoverleg worden alle mensen uitgenodigd die zich bezigheden met het maken (opmaakgroep 8 personen) en drukken (3 personen) van Kerknieuws. Ook zijn hierbij vertegenwoordigd de predikanten en kerkelijk werker, alsmede de redacteuren (4 personen). 
    Er is 2x per jaar (voorjaar en najaar) een Breedoverleg o.l.v. de voorzitter van Stichting Kerkniews. Hiervan worden door de secretaris notulen gemaakt en verstuurd per e-mail aan alle leden van het Breedoverleg. In het voorjaar wordt een jaarverslag gemaakt i.o.m. de penningmeester en in het najaar een verschijningsrooster van Kerknieuws.
  • Verzorgen van de binnenkomende post en ev. het beantwoorden hiervan. Vrijwel alles gaat per e-mail.
  • Contact onderhouden met en aandacht schenken aan de drukploeg
  • Bedank-kaart sturen naar bezorgers van Kerknieuws, die hiermee stoppen en een kaart als welkom voor nieuwe bezorgers. De hoofdbezorger geeft veranderingen door.
  • Met Kerst voor alle medewerkers rondom Kerknieuws en website een kaart maken (of kopen), die tegelijk met Kerknieuws aan de bezorgers wordt uitgedeeld. Een zelfgemaakte kaart kan door de drukploeg worden gedrukt. Er kan een kleine attentie worden ingesloten. 

Beloning: Veel voldoening en waardering bij het uitoefenen van deze mooie en belangrijke taak in de communicatie van onze kerkelijke gemeente.

Inlichtingen en aanmeldingen bij de secretaris: Z. Kamp-Wierenga, tel. 0505018133 of e-mail>>>

Terug>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid