Zondag 15 juli 2018

twee aan twee op weg8e zondag na Pinksteren 
De lezingen voor deze zondag zijn: Jesaja 52: 1-6 en Marcus 6: 6-13.

In Jesaja lezen we de regels: "Ontwaak, ontwaak, Sion en bekleed je met kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem. heilige stad."
Boven het gedeelte in Marcus staat: Uitzending van de twaalf leerlingen. 
Jezus stuurt de discipelen twee aan twee op weg. 

09.30 uur: Jacobskerk, Roderwolde
Ochtendgebed. 
Organist: Jetty Gunster

koffie
Koffie drinken na de dienst. 

09.30 uur: Op de Helte, Touwslager
Voorganger: ds. A.B. Elbert
Organist: Erwin Wiersinga
koffie
Koffiedrinken na de dienst in de hal van Op de Helte. 

collectezak


Collecten: 1.Studentenpastoraat 2. Eigen gemeente

Kindernevendienst: info Yvonne de Weerd: e-mail>>>

Er is alleen oppas voor baby's en peuters bij bijzondere vieringen en feestdagen: 
Info: Alja Bouter-Kats: e-mail>>> 

Liturgie Kerkdiensten>>>