Vieringen 18 februari

40 dagen tijdZondag 18 februari  
Invocabit - Roept
De lezingen op deze zondagmorgen zijnGenesis 9: 8-18 en Marcus 1: 12-15 .   
In Genesis krijgt Noach het teken van de regenboog en Marcus vertelt dat Jezus veertig dagen in de woestijn verblijft. 

NB: woensdag 14 februari Aswoensdag, begin Vastentijd. 19.30 uur in de RK-kerk.
Voorganger Pastor Erich, m,m.v Triniteitskoor. Een ieder is welkom!
Jezus in de woestijn

09.30 uur: Jacobskerk, Roderwolde 

Ochtendgebed
Organist: Jetty Gunster

10.00 uur: Catharinakerk 

Vooganger: ds. A.B. Elbert    
Organist: Gerhard Duursema
koffie
Koffiedrinken na de viering. 

collectezak


Collecten: 1. Noodhulp  2. Eigen gemeente

Kindernevendienst: info Yvonne de Weerd: e-mail>>>

Er is alleen oppas voor baby's en peuters bij bijzondere vieringen en feestdagen: 
Info: Alja Bouter-Kats: e-mail>>> 

19.00 uur: Catharinakerk! , Brink
NB: in Kerknieuws staat abusievelijk dat deze viering in Op de Helte plaats vindt...

Vesper. Thema: Onvoorwaardelijke liefde
Organist: Erwin Wiersinga 
Medewerking: kwartet, bestaande uit Jaap Ruitenbeek, Gerard Waninge, Piety Roffel en Ada Waninge. 

Deze vesper in de veertigdagentijd is weer voorbereid door leden van ZWO. We hebben als thema voor deze vesper "Onvoorwaardelijke liefde' gekozen. Dit is het doorlopende thema van de veertigdagentijd. Wat is dat: onvoorwaardelijke liefde? Zijn wij daar wel toe in staat? Hoe is Gods liefde voor ons? Vragen die we meenemen in deze vesper. 

Liturgie kerkdiensten zie>>>