Vieringen 17 december

Zondag 17 december - derde advent 

Advents-Kerstproject: God in ons midden

Advent 2017De liturgische kleur is paars, als kleur van bezinning en inkeer.
Zo wil de adventstijd ook zijn. Een tijd van stilte en inkeer en van samen verwachtingsvol op weg gaan. Een 4 wekentijd om ons te bepalen en te richten op het feest van het Licht, de komst van Christus. Met Kerst vieren wij dat het donker is doorbroken. Het feest van de hoop dat de liefde wint. Het feest van verlangen naar vrede, naar licht in het donker, naar God in ons midden. Dat is dit jaar het thema van ons adventsproject. Bovendien zal er met Kerst en met Driekoningen ook een duif naar de duiventil vliegen.
Iedere zondag zal een verhalenduif ons het verhaal van de zondag aanreiken. Iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken en zingen wij het kaarsenlied. Er is in ieder geval 1 lezing en rond die lezing worden wij voorgesteld aan een bijbels persoon. De kinderen zullen op hun manier tijdens de kindernevendienst het thema verder uitwerken. We laten ons door hen verrassen en wij zingen bij hun terugkeer in de kerk het projectlied: ”Komt een duif gevlogen.”

09.30 uur: Jacobskerk Roderwolde
Ochtendgebed
Organist: Dirk van Hell
koffie
Koffiedrinken na de viering. 

10.00 uur: Catharinakerk, Brink
Predikant: Ds. A.B. Elbert
Organist: Arjan Schippers

Lezingen: De Vredesduif brengt ons Jesaja 35: 1-7 en stelt ons voor aan Jesaja. 
Thema: Dromen van Vrede.
koffie


Koffiedrinken na de viering in de hal. 

collectezak


Collecten: 1. Plaatselijk jeugdwerk   2. Eigen gemeente


Kindernevendienst: info Yvonne de Weerd: e-mail>>>
Er is alleen oppas voor baby's en peuters bij bijzondere vieringen en feestdagen: 
Info: Alja Bouter-Kats: e-mail>>> 

19.00 uur: Op de Helte:Top 2000

'Waai binnen'- viering.
Met medewerking van Arjan Schippers en 'Hijack'.
Thema: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

De eerste “Waaibinnen”-viering!
We laten ons inspireren door het lied van Ramses Shaffy: Zing –Vecht- Huil- Bid- Lach- Werk en Bewonder.
Die woorden hebben we gevuld met verhalen en nummers uit de Top2000.
Carlijn en haar band, Hijack, zingt voor ons enkele nummers en Arjan bespeelt de piano als wij samen zingen.
Een muzikaal moment om elkaar te ontmoeten, te horen en te zien.


Liturgie kerkdiensten zie>>>