Vieringen 22 oktober

Zondag 22 oktober - de 20e zondag na Pinksteren 

De lezingen vanmorgen zijn uit:
denarieTenach:     Jesaja 45, 1 - 7
Evangelie: Matteüs 22, 15 - 22

Jezus vroeg hun: "Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?" Ze antwoordden: "Van de keizer."  Daarop zei hij tegen hen: "Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort."

09.30 uur: Jacobskerk, Roderwolde

Heilig Avondmaal


Voorganger: ds. A.B. Elbert - Organist: Jetty Gunster

Viering Heilig Avondmaal 

 


10.00 uur:
Op de Helte, Touwslager

Voorganger: ds. W. Meijles - Organist: Erwin Wiersinga
doop12

'IkZieJouViering' -  Viering van de Heilige Doop

koffie


Koffiedrinken na de dienst

collectezak


Collecten: 1. Kerk en samenleving 2. Eigen gemeente

 

Kindernevendienst: info Yvonne de Weerd: e-mail>>> 

In Op de Helte en Catharinakerk is alleen oppas tijdens bijzondere diensten: 
'ikziejou-viering', feest- en doopdiensten. Info: Alja Bouter-Kats: e-mail>>>   

Liturgie kerkdiensten zie>>>