Kerknieuws nr 2303: Veertigdagentijd

40dagentijdIn Kerknieuws nr. 2303 schrijft onze predikant ds.Walter Meijles het volgende artikel:
Liturgie nader bekeken - Vast wel
Wanneer u dit leest, is de eerste zondag van de Veertigdagentijd alweer geweest. We bevinden ons nu in de zes weken die toelopen naar Pasen. Een periode van vasten en afzien. De zondagen liggen daar als oases tussenin, op deze dagen wordt er niet gevast maar hebben we even verlof. Zondag = feestdag! De ingetogenheid blijft hoorbaar door het vermijden van het hallelujah en het gloria. Liturgie is betekenissen aan elkaar vlechten. Soms bedenk je die patronen zelf als voorganger of als gemeenschap, meestal haken we aan bij wat vanuit het verleden al lange tijd zijn trekkracht bewezen heeft. Van die ankerpunten in de tijd komen in deze Veertigdagentijd mee.


Welluidende namen

Iedere zondag draagt een eigen naam in het Latijn: zondag invocabit, zondag reminiscere en zo verder. Die namen verwijzen naar werkwoorden uit een psalm. Die psalm is dan weer de psalm van deze zondag. De inhoud van die psalm speelt mee in de evangelielezing van die zondag. Als voorganger kies je daar dan weer de passende liederen bij, of je zingt de betreffende psalm. Zo vlechten we betekenis aan betekenis. Betekenis die ervaarbaar wordt als je hem door je handen laat gaan en voelt, ziet, ervaart. Geloven groeit door het ter hand te nemen en te doen.
Die betekenis wordt gedragen door woorden; woorden als schatkistjes met een bijzondere inhoud. Want woorden verwijzen naar iets wat ze als woord inhouden. Neem zondag invocabit: hij zal mij aanroepen. Dit woord (invocabit) komt uit psalm 91, vers 15. Pakken we psalm 91 erbij, dan komt de diepte van deze kleine verwijzing in zicht.

Van het dak af storten
De psalmdichter verwijst naar God als zijn beschutting, als een vesting. In vijf coupletten beschrijft de dichter de manier waarop God steun geeft en beschermt. Van het net van de vogelvanger of de pest word je gered. Onder Gods vleugels mag je schuilen als een schild. Geen kwaad zal je ooit treffen als je mag wonen bij de Allerhoogste.
En dan komen die beroemde verzen: Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Klinkt dat bekend? Het zijn de verzen waarmee de satan Jezus probeert te verleiden zich van het tempeldak te storten, om zo concreet bewijs te krijgen van Gods liefde en zorg voor Jezus. Dat kon hij wel gebruiken, na veertig dagen vasten en geestelijke aanvechting te hebben doorstaan. Een beetje troost, wat bemoediging, wat nabijheid in de eenzaamheid. En daar is dan die satan met zijn valse troost.

Stilte die spreekt
Psalm 91 eindigt dan met die aan het begin geciteerde zin. God spreekt en geeft antwoord aan de psalmdichter: zul je mij aanroepen, Ik geef antwoord. ‘Invocabit me et exaudiam eum cum’ in het Latijn. Dáár beginnen we de Veertig dagentijd mee, het besef dat wanneer we God aanroepen, hij beloofd heeft te antwoorden. Onze beproeving bestaat er dan uit dat we de stilte moeten ondergaan als antwoord. Want er komt geen stem terug.

Er ontvouwt zich een stilte die weken duurt. Psalm 91 eindigt met God die zegt: Ik zal je redding zijn. Geen dankwoord meer daarna, geen uitleg, geen invulling hoe dan, maar een witregel, einde psalm. Net als Jezus ondergaan we die stilte deze vastentijd, deze Veertig Dagen, tijd van beproeving.
De tweede zondag, reminiscere, is dan ook meteen een smeekgebed: gedenk Uw barmhartigheid! Want op het eerste gezicht merken we daar niet veel van…

God die ons redt? Ja, het zal waar zijn, maar dat redt niet van de chemokuur of de somberheid.
God die ons redt? Ja, vast wel. Maar of we het zien gebeuren? Veertig dagen duurt die vastentijd, tijd van beproeving en afzien. Ja, dat vasten is er wel. Komt er een einde aan die tijd? Vast wel. Maar eerst de stilte. Beginnen met een moment van stilte is daarom zeker deze weken een passend begin van de eredienst. ds. Walter Meijles

  • Ook in Kerknieuws 2303 een indrukwekkend 'portret' van twee pastoraal ouderlingen, die vertellen over hun werk.
  • Onze voorzitter van de kerkenraad maakt 'een rondje over het kerkelijk erf'
  • De ZWO praat ons bij over het project in Oeganda en zoekt kunstenaars voor een nieuwe kunstkalender

Dit en nog veel meer vindt u in ons informatieblad Kerknieuws. Via deze pagina>>> is het uitgebreid verschijningsrooster van Kerknieuws in 2019 in te zien. Op deze zelfde pagina staat ook vermeld waar men zich kan aanmelden voor een abonnement.

Zwanny Kamp, webmaster en secretaris Stichting Kerknieuws 

Volg ons op
facebook

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid