Nieuws van de beroepingscommissie

predikant gezochtGraag willen wij jullie vertellen hoe de afgelopen weken voor ons zijn geweest en wat we met elkaar hebben gedaan. Nadat op 28 september de advertentie verscheen hebben wij een behoorlijk aantal aanvragen gehad voor een informatiepakket.....

Dit informatiepakket bestond uit een profielschets van de gezochte predikant, een profielschets van de gemeente, een korte geschiedenis van onze gemeente, een uitgave van Kerknieuws, het jaarboekje, het ‘paarse boekje’ en een gemeentegids.

In de loop van de tijd kregen we ook sollicitatiebrieven binnen. De sluitingsdatum is inmiddels verstreken en we hebben een mooi aantal brieven ontvangen. De predikanten die gereageerd hebben zijn heel divers; mannen en vrouwen, ouder en wat jonger, al jaren op dezelfde plek of wat meer zoekend in hun carrière. Er zijn acht vrouwelijke en acht mannelijke predikanten die gesolliciteerd hebben. Met de hele beroepingscommissie bespreken we alle brieven en proberen we tot een selectie te komen. In de komende periode zullen we intensief met elkaar samenwerken om tot een verdere selectie te komen en te besluiten met welke predikanten we een persoonlijk gesprek aan willen gaan. Er staat ons dus nog heel wat te doen!

Het begin van de zoektocht
Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in Kerknieuws is er afgelopen juni een beroepingscommissie ingesteld. De hoogste tijd om u als gemeenteleden op de hoogte te stellen! Na het vertrek van dominee Elbert begint voor ons de zoektocht naar een nieuwe predikant. Een uitdagende en waardevolle opdracht die we met elkaar aangaan..... De beroepingscommissie bestaat uit acht leden met verschillende achtergronden en leeftijden van jong tot oud(er). Een mooie afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

In juni maakten wij kennis met elkaar tijdens de kerkenraadsvergadering waarin de commissie officieel werd benoemd. Eind augustus spraken wij elkaar weer en werden een voorzitter en secretaris gekozen. Verder is er een advertentie opgesteld, die op 28 september in het oktobernummer van ‘Woord&Weg’ verschijnt. Vanaf die datum staat de advertentie ook vermeld op: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-roden-roderwolde

De advertentie is ook in te zien op deze site:
zie>>>
In de komende periode is er gelegenheid voor gemeenteleden om namen door te geven van predikanten die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. We zijn benieuwd naar de reacties. 
De sollicitatiestermijn is verlengd tot vrijdag 26 oktober 2018. Binnenkort krijgt u meer informatie over de voortgang van het beroepingswerk.

Als de sollicitaties binnen zijn, begint voor ons de opdracht om te selecteren, te horen en in gesprek te gaan met de sollicitanten! Mocht u vragen hebben of nog namen weten, mail of bel gerust met:
Harm Vos (voorzitter) 050 50 133 27 - e-mail>>>
Annelies van Buuren (secretaris) 06 49 99 60 00 - e-mail>>>

Volg ons op
Twitter klein  Facebook

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid