Nieuws van de beroepingscommissie

predikant gezocht

In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest! We hebben de sollicitatiebrieven en cv's uitgebreid besproken. Ook hebben wij een behoorlijk aantal kerkdiensten anoniem bezocht, kerkdiensten beluisterd en bekeken op kerkomroep. Dit om een zorgvuldige afweging te kunnen maken en aan iedere sollicitant recht te doen....

In het selectie proces hebben we vooral gekeken of de predikant zou passen bij onze gemeente en onze huidige predikanten. Uit de 16 sollicitanten hebben we een selectie van 7 gemaakt op wie wij ons uitgebreider georiënteerd hebben.Uit deze 7 predikanten is vervolgens een top 4 ontstaan. Momenteel zijn wij bezig met het horen van deze predikanten in combinatie met het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook komen we als beroepingscommissie wekelijks bij elkaar om deze bezoeken te evalueren. Dit is een intensieve, maar ook hele boeiende bezigheid. We kijken uit naar het voordragen van een nieuwe predikant en hebben hier het volste vertrouwen in.
Annelies van Buuren, secretaris beroepingscommissie

Het begin van de zoektocht
Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in Kerknieuws is er afgelopen juni een beroepingscommissie ingesteld. De hoogste tijd om u als gemeenteleden op de hoogte te stellen! Na het vertrek van dominee Elbert begint voor ons de zoektocht naar een nieuwe predikant. Een uitdagende en waardevolle opdracht die we met elkaar aangaan..... De beroepingscommissie bestaat uit acht leden met verschillende achtergronden en leeftijden van jong tot oud(er). Een mooie afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

In juni maakten wij kennis met elkaar tijdens de kerkenraadsvergadering waarin de commissie officieel werd benoemd. Eind augustus spraken wij elkaar weer en werden een voorzitter en secretaris gekozen. Verder is er een advertentie opgesteld, die op 28 september in het oktobernummer van ‘Woord&Weg’ verschijnt. Vanaf die datum staat de advertentie ook vermeld op: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-roden-roderwolde

De advertentie is ook in te zien op deze site:
zie>>>
In de komende periode is er gelegenheid voor gemeenteleden om namen door te geven van predikanten die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. We zijn benieuwd naar de reacties. 
De sollicitatiestermijn is verlengd tot vrijdag 26 oktober 2018. Binnenkort krijgt u meer informatie over de voortgang van het beroepingswerk.

Als de sollicitaties binnen zijn, begint voor ons de opdracht om te selecteren, te horen en in gesprek te gaan met de sollicitanten! Mocht u vragen hebben of nog namen weten, mail of bel gerust met:
Harm Vos (voorzitter) 050 50 133 27 - e-mail>>>
Annelies van Buuren (secretaris) 06 49 99 60 00 - e-mail>>>

Volg ons op
facebook
twitter

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid