Nieuws van de beroepingscommissie

predikant gezocht

Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in Kerknieuws is er afgelopen juni een beroepingscommissie ingesteld. De hoogste tijd om u als gemeenteleden op de hoogte te stellen! Na het vertrek van dominee Elbert begint voor ons de zoektocht naar een nieuwe predikant. Een uitdagende en waardevolle opdracht die we met elkaar aangaan..... 


De beroepingscommissie bestaat uit acht leden met verschillende achtergronden en leeftijden van jong tot oud(er). Een mooie afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

In juni maakten wij kennis met elkaar tijdens de kerkenraadsvergadering waarin de commissie officieel werd benoemd. Eind augustus spraken wij elkaar weer en werden een voorzitter en secretaris gekozen. Verder is er een advertentie opgesteld, die op 28 september in het oktobernummer van ‘Woord&Weg’ verschijnt. Vanaf die datum staat de advertentie ook vermeld op: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-roden-roderwolde

De advertentie is ook in te zien op deze site:
zie>>>
In de komende periode is er gelegenheid voor gemeenteleden om namen door te geven van predikanten die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. We zijn benieuwd naar de reacties.

Als de sollicitaties binnen zijn, begint voor ons de opdracht om te selecteren, te horen en in gesprek te gaan met de sollicitanten! Mocht u vragen hebben of nog namen weten, mail of bel gerust met:
Harm Vos (voorzitter) 050 50 133 27 - e-mail>>>
Annelies van Buuren (secretaris) 06 49 99 60 00 - e-mail>>>