Onze nieuwe predikant ds. Sybrand van Dijk

ds.v.DijkUit Kerknieuws 2305: artikel voorzitter Kerkenraad
Intrededienst en bevestiging in het ambt van
Ds. Sybrand van Dijk op 7 juli 2019

Op zondag 23 juni a.s. neemt Ds. Sybrand van Dijk afscheid en treedt uit het ambt in de PKN gemeente Adorp-Wetsinge en Sauwerd. Voor zondagmiddag 7 juli staat de intrededienst en bevestiging in het ambt gepland in onze gemeente Roden-Roderwolde. U leest hierover in het volgende kerknieuws meer, maar voor nu al vast een datum om vrij te houden. Namens de kerkenraad wil ik de beroepingcommissie hartelijk bedanken voor het gedegen en zorgvuldige werk dat men heeft verricht....

De kerkenraad werd van tijd tot tijd op de hoogte gebracht van de voortgang en op het moment dat er beslissingen moesten worden genomen was er volledige overeenstemming. Wat mij is bijgebleven van één de laatste gesprekken met de commissie is dat iedereen zich enorm verantwoordelijk had gevoeld voor de opdracht waar je als commissie mee aan de slag gaat. Dat er opluchting was toen het achter de rug was en ze konden terugkijken op een leerzame en succesvolle periode. 
Het vervolg daarop was een goed bezochte en positieve gemeente-avond op 20 maart, waarop we konden kennismaken met Sybrand van Dijk en Henk van Donk. Net als Sybrand en Henk kijk ook ik met plezier terug op deze avond die ontspannen verliep en waar voldoende tijd was om kennis te maken.
Gerard Waninge

Wat er aan vooraf ging:
Verheugend nieuws zondagmorgen 7 april in de Catharinakerk:

Ds. Sybrand van Dijk heeft het beroep aangenomen en wordt binnenkort onze nieuwe predikant! Wanneer de intrededienst plaatsvindt, horen we zo spoedig mogelijk.
De kennismaking 20 maart:
Op woensdagavond 20 maart 2019 heeft onze gemeente kennis gemaakt met ds. Sybrand van Dijk en zijn partner Henk van Donk. Voorzitter Gerard Waninge had de leiding deze avond en sprak over de vele goede! kwaliteiten van Sybrand. Van de vicevoorzitter van de beroepingscommissie hoorden we uitgebreid over hun werkwijze en hoe tot een beslissing is gekomen.....

Ds. Sybrand van Dijk vertelde o.a. over de tijd dat hij in Polen woonde en werkte en uiteindelijk in Taizé de beslissing nam dominee te worden. In de pauze konden Sybrand en Henk kennis maken met verschillende groepen, waar met plezier gebruik van werd gemaakt. Niet alle groepen kwamen aan bod; dat zou te veel zijn. Gerard noemde o.a. nog de drukploeg, het beamteam. Maar met alle kerkelijke werkers zal onze nieuwe dominee in de toekomst wel bekend worden gemaakt. Na de pauze kreeg ds. van Dijk weer het woord en werden nog wat vragen gesteld, waarop een duidelijk antwoord kwam. Er werd nog een vraag gesteld over tekenen en schilderen; dat is bij partner Henk in goede handen, begrepen we. Sybrand vroeg aan de gemeente waarom Roden een aantrekkelijke plaats is voor een predikant. "Rodermarkt", grapte iemand. "Wie weet komt er weer een mooie wagen", aldus Sybrand. Een paar serieuze opmerkingen sprongen er wel uit: "Verscheidenheid, open, mogelijkheid voor verschillende diensten". Nu ik thuis dit stukje typ, bedenk ik me meer aanbevelingen: "Fijne collega's, vooruitstrevende kerkenraad, heel goede organisten, enthousiaste cantorij". Ja thuis, denk je er nog eens weer over na en beleef je de dienst opnieuw, ook via kerkomroep.

We hebben uit de bijbel gelezen, er is gezongen en gebeden; het was een fijne en indrukwekkende avond. Na vertrek van ds. van Dijk en partner vroeg Gerard of er nog vragen waren. Die waren er niet meer en op de vraag of de gemeente het eens is ds. Sybrand van Dijk te benoemen, klonk een luid applaus; dat zegt alles! Eigenlijk weten we wel dat de kerkenraad positief zal reageren, maar het moet wel allemaal volgens de regels. We horen vast en zeker binnenkort meer.
Via kerkomroep>>> kan de hele dienst beluisterd worden. Zwanny Kamp, webmaster

Voordracht ds. Sybrand van Dijk - kennismaking
Na een intensieve periode van horen, gesprekken voeren en afwegen, heeft de beroepingscommissie op maandag 4 maart ds. Sijbrand van Dijk voorgedragen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad heeft ingestemd met de voordracht en organiseert op 20 maart een gemeenteavond om kennis te maken met de te beroepen predikant en zijn partner.
Ds. Sybrand van Dijk (53) is vanaf 2009 verbonden aan de PKN-gemeente Adorp, Wetsinge en Sauwerd. Hij is een dominee die met veel energie zijn werk doet. Hij is pastoraal zeer actief en kan de verschillende generaties in de gemeente verbinden.
Hij preekt uit het hart vanuit zijn persoonlijk geloof. Een predikant die creatief is maar ook koersvast. Tevens is hij actief in het dorpsleven.
Wij vinden dat hij goed past in onze gemeente en een waardevolle aanvulling vormt voor het team pastores.
Wij zien vol vertrouwen uit naar de gemeenteavond op 20 maart.
Annelies van Buuren, secretaris

Uitnodiging van de kerkenraad
We zijn voornemens een nieuwe voorganger te beroepen. Op 20 maart a.s. kunt u kennismaken met ds. Paul Sybrand van Dijk. 
Hij zal zich aan ons voorstellen en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de Kerkenraad en aan de beroepingscommissie.  
U bent van harte welkom, De avond begint om 19.30 uur in Op de Helte. De Kerkenraad

Sollicitaties bespreken
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest! We hebben de sollicitatiebrieven en cv's uitgebreid besproken. Ook hebben wij een behoorlijk aantal kerkdiensten anoniem bezocht, kerkdiensten beluisterd en bekeken op kerkomroep. Dit om een zorgvuldige afweging te kunnen maken en aan iedere sollicitant recht te doen. In het selectie proces hebben we vooral gekeken of de predikant zou passen bij onze gemeente en onze huidige predikanten. Uit de 16 sollicitanten hebben we een selectie van 7 gemaakt op wie wij ons uitgebreider georiënteerd hebben.Uit deze 7 predikanten is vervolgens een top 4 ontstaan. Momenteel zijn wij bezig met het horen van deze predikanten in combinatie met het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook komen we als beroepingscommissie wekelijks bij elkaar om deze bezoeken te evalueren. Dit is een intensieve, maar ook hele boeiende bezigheid. We kijken uit naar het voordragen van een nieuwe predikant en hebben hier het volste vertrouwen in.

Annelies van Buuren, secretaris beroepingscommissie

Het begin van de zoektocht
Zoals iedereen al heeft kunnen lezen in Kerknieuws is er afgelopen juni een beroepingscommissie ingesteld. De hoogste tijd om u als gemeenteleden op de hoogte te stellen! Na het vertrek van dominee Elbert begint voor ons de zoektocht naar een nieuwe predikant. Een uitdagende en waardevolle opdracht die we met elkaar aangaan..... De beroepingscommissie bestaat uit acht leden met verschillende achtergronden en leeftijden van jong tot oud(er). Een mooie afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

In juni maakten wij kennis met elkaar tijdens de kerkenraadsvergadering waarin de commissie officieel werd benoemd. Eind augustus spraken wij elkaar weer en werden een voorzitter en secretaris gekozen. Verder is er een advertentie opgesteld, die op 28 september in het oktobernummer van ‘Woord&Weg’ verschijnt. Vanaf die datum staat de advertentie ook vermeld op: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-roden-roderwolde

De advertentie is ook in te zien op deze site:
zie>>>
In de komende periode is er gelegenheid voor gemeenteleden om namen door te geven van predikanten die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. We zijn benieuwd naar de reacties. 
De sollicitatiestermijn is verlengd tot vrijdag 26 oktober 2018. Binnenkort krijgt u meer informatie over de voortgang van het beroepingswerk.

Als de sollicitaties binnen zijn, begint voor ons de opdracht om te selecteren, te horen en in gesprek te gaan met de sollicitanten! Mocht u vragen hebben of nog namen weten, mail of bel gerust met:
Harm Vos (voorzitter) 050 50 133 27 - e-mail>>>
Annelies van Buuren (secretaris) 06 49 99 60 00 - e-mail>>>

Volg ons op
facebook

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid