Terugblik Paaszondagviering 1 april 2018

Paasschikking websiteIn een overvolle Op de Helte hebben we een feestelijke Paaszondagdienst gevierd. Er stond een een prachtige Paasschikking met als thema: 'Een tuin bloeit rond een open graf'. Onze voorganger ds. Bart Elbert begon met de woorden: "In het begin schiep God de hemel en de aarde...." en zongen we 'Licht, ontloken aan het donker', terwijl de nieuwe Paaskaars werd binnengedragen. Na een hartelijk welkom over en weer, zongen we mooie liederen. We zagen een afbeelding op de muur van twee mannen, die het zo te zien erg druk hadden, zgn. Walter en Bart....... 

Deze Paasdag en datum (1 april) raakt ook aan een middeleeuws gebruik: ‘risus paschalis’ (de Paaslach). Als tegenhanger van de somberheid en ingetogenheid van de Stille Week, met het lijdensverhaal van Jezus, werd in de middeleeuwen tijdens de Paasdienst met een goede grap ruimte gemaakt voor een bevrijdende lach voor het licht in het donker. Daarom vertelde Ds. Elbert ook een paar moppen, waar hartelijk om gelachten werd. 
Misschien niet goed verstaan of begrepen? De grappen kun je hier>>> lezen.

De kinderen gingen met het licht naar de kindernevendienst en wij luisterden naar een ontroerende overdenking. Toen de kinderen terug kwamen met allemaal een beker doopwater, maakten we d.m.v. foto's kennis met Jurre en Matthias en hun ouders en broertje en zusje van Jurre. Voordat de kinderen gedoopt werden, vertelden de moeders over de namen van de kinderen en zagen we een filmpje van Nick en Simon met als titel: 'Welkom ben je'. 

Na de doop genoten we van 'Auf Flügeln des Gesanges' van Mendelssohn, prachtig door Erwin op de piano gespeeld. 
De feestelijke dienst werd afgesloten met het lied: 'Dit is de dag van het licht' en met de zegen mee, verlieten we de kerkzaal en konden we de doopouders gelukwensen in de hal. 

Hartelijk dank aan onze drie pastores en de vrijwilligers, die zich hebben ingezet om alle vieringen in de Stille Week en Paaszondag mogelijk te maken.
Met toestemming van de doopouders mogen we nagenieten van een paar foto's>>>, met dank aan fotograaf Fokke de Jong.

De volledige dienst is te beluisteren via kerkomroep>>> (Wordt na twee à drie maanden verwijderd)